Trung Quốc phản bác cáo buộc về nhân quyền

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Bắc Kinh vừa bác bỏ các cáo buộc của Tổ chức Ân Xá Quốc tế cho rằng tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc tồi tệ đi khi nước này chuẩn bị khai mạc Thế Vận Hội 2008.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/48400/default.aspx