Trung Quốc: Ông Giả Khánh Lâm tiếp tục làm chủ tịch Chính hiệp

    Báo VTC News
    Gốc

    Chiều 13/3, ông Giả Khánh Lâm đã tiếp tục được bầu lại làm Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), cơ quan tư vấn chính trị cao nhất ở nước này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240234/Default.aspx