Trung Quốc - nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất vào Mỹ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo)- Bộ Kinh tế Mexico cho biết, năm 2007 Trung Quốc đã vượt Canada và Mexico trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất vào thị trường Mỹ, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 300 tỷ USD.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte//35645/default.aspx