Trung Quốc nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine

Ngày 29/11, Ngoại trưởng Trung Quốc đã kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình có thẩm quyền, bao trùm và hướng tới kết quả sớm nhất có thể, để đề ra lộ trình và thời gian biểu cho giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trung-quoc-nhan-manh-giai-phap-hai-nha-nuoc-cho-van-de-israel-palestine-102950.htm