Trung Quốc ngừng xây mới các tòa nhà chính phủ

Truyền thông Trung Quốc ngày 11-2 đưa tin Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ thị ngừng toàn bộ hoạt động xây mới các tòa nhà chính phủ, trung tâm đào tạo và khách sạn.

Theo THX, yêu cầu của ông Lý Khắc Cường được đưa ra trong một phiên họp nội các Trung Quốc và là một phần trong các nỗ lực lớn nhằm cắt giảm chi tiêu chính phủ. Ông cũng yêu cầu tinh giản nhân viên đang làm việc trong chính phủ và nhấn mạnh rằng số ngân quỹ tiết kiệm được cần phải chi tiêu cho mục đích cải thiện đời sống của người dân.

Thủ tướng Trung Quốc cũng cam kết “minh bạch hóa hoàn toàn” cái gọi là “3 hạng mục chi tiêu công” của chính phủ gồm mua và bảo dưỡng xe; công du nước ngoài và tiếp khách.

Hồi tháng 7-2013, Chính phủ Trung Quốc đã ra chỉ thị ngừng hoạt động xây dựng các tòa văn phòng mới trong thời gian 5 năm.

THỤY VŨ