Trung Quốc: Nghiêm trị những người liên quan trong vụ sữa sạn thận

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Trần Trúc Trần Trúc nhấn mạnh, chính phủ đặc biệt quan tâm tới vụ "sữa sạn thận" - là vụ vi phạm an toàn thực phẩm cấp độ một - mức cao nhất, đồng thời đã thành lập gấp một đội phản ứng nhanh để kiểm soát tình hình, cũng như khắc phục sớm hậu quả xảy ra. Bên cạnh đó, công tác xử lý nghiêm những lãnh đạo hữu quan cũng đã được tiến hành.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/9/99703.cand