Trung Quốc muốn làm sâu sắc hơn hợp tác Đông Á

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo muốn trao đổi quan điểm với lãnh đạo các nước khác theo hướng làm sâu sắc hơn sự hợp tác Đông Á nhằm đóng góp cho việc xây dựng "một Châu Á hòa bình, hài hòa và thịnh vượng".