Trung Quốc: Máy bay cất cánh trễ, hành khách đánh nhau

Một vụ ẩu đả đã xảy ra trên máy bay sau khi hành khách trút giận lên phi hành đoàn vì chuyến bay bị hoãn đến 4 giờ tại Trung Quốc.