Trung Quốc mạnh tay mua tài sản nước ngoài

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi dòng tài chính toàn cầu chạy chậm lại trong mọi lĩnh vực, Trung Quốc lại đẩy mạnh đầu tư ở nước ngoài.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=141794