Trung Quốc: Kinh tế không hề khủng hoảng

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Hôm 06/3, ông Lý Đức Thủy ủy viên hội nghị chính trị Trung Quốc lần thứ 11 tự tin: "Kinh tế Trung Quốc không hề bị khủng hoảng, mà chỉ chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kinh tế Trung Quốc sẽ không rơi vào suy thoái”.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Chinhsach/LA56947/default.htm