Trung Quốc khởi động đầu tư trên toàn cầu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tuần này, Trung Quốc cũng ký với Nga và Venezuela những thỏa thuận tương tự. Như vậy chỉ riêng tháng này, tổng giá trị đầu tư vào dầu của Bắc Kinh đã đạt tới con số 41 tỷ đô la.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130377