Trung Quốc hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển công nghệ cao

Trung Quốc đang chú trọng đến các ý tưởng và nguồn gốc sản phẩm hơn việc sao chép và sản xuất hàng loạt.

Trung Quốc hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển công nghệ cao - Ảnh 1

Trung Quốc đã trở thành quốc gia có nhiều đơn cấp bằng sáng chế nhất, vượt qua cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ trong 1 năm, Trung Quốc đã nộp tới 1 triệu đơn xin cấp bằng sáng chế. Các đơn xin cấp bằng tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực kỹ thuật điện, viễn thông, công nghệ máy tính, bán dẫn, công cụ đo lường, công nghệ y tế.

Việc gia tăng đơn cấp bằng sáng chế cho thấy có một sự thay đổi lớn trong quan điểm của quốc gia này đối với vấn đề sở hữu trí tuệ. Đây là dấu hiệu cho việc Trung Quốc đang chú trọng tới sự sáng tạo trong việc ra đời những sản phẩm mới thay vì sao chép các sản phẩm của những công ty có tiếng trên thế giới.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc để trở thành một nước phát triển công nghệ cao với mục tiêu giành 2,5% GDP cho hoạt động nghiên cứu và phát triển đến năm 2020.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang đặt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc trước một thách thức vô cùng lớn. Quốc gia này cần phải xóa bỏ hình ảnh công xưởng khổng lồ của thế giới để vươn mình trở thành đầu tàu trong nghiên cứu và phát triển.