Trung Quốc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ Olympic 2008

Ngày 25/6, ông Hồ Cẩm Đào, người đứng đầu Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã đi thị sát các cơ sở hạ tầng giao thông tại Bắc Kinh phục vụ Olympic, trong đó có ga Nam Bắc Kinh, điểm xuất phát của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thiên Tân và Bắc Kinh-Thượng Hải