Trung Quốc hoàn thành bản đồ đầu tiên về chuỗi gene người châu Á

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Một nhóm nhà khoa học ở Thẩm Quyến, Trung Quốc vừa xây dựng thành công bản đồ chuỗi gene lưỡng bội đầu tiên của một người châu Á.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107255&sub=72&top=41