Trung Quốc hạn chế website bản đồ

Chính phủ Trung Quốc sẽ siết chặt kiểm soát các website bản đồ hoặc dịch vụ cung cấp thông tin địa lý trực tuyến, do lo ngại những trang web này có thể vô tình làm lộ bí mật an ninh quốc gia.