Trung Quốc đưa hai phi hành gia vào không gian

Hôm nay (17/10), Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ “Thần Châu 11” mang theo 2 phi hành gia bay vào vũ trụ trong trạm không gian.

2 phi hành gia Trung Quốc bay vào vũ trụ trên tàu "Thần Châu 11".

Theo Tân Hoa Xã, tàu vũ trụ “Thần Châu 11” được phóng đi bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ Trung tâm vũ trụ Cửu Tuyền thuộc khu tự trị Nội Mông, Tây Bắc Trung Quốc. Theo kế hoạch, tàu sẽ đưa 2 phi hành gia Cảnh Hải Âu và Trần Đông bay vào không gian hoạt động trong vòng 33 ngày.

Được biết, chuyến bay lần này có nhiệm vụ bổ sung hàng hóa thiết yếu cho trạm không gian, thực nghiệm kỹ thuật kết nối giữa tàu vũ trụ với trạm không gian, duy tu bảo dưỡng trạm không gian và tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học khác.

Bùi Loan