Trung Quốc: Du khách "nổi khùng" vì bị ép mua hàng

Một nhóm du khách từ Trung Quốc đại lục tới Macau đã ẩu đả với hướng dẫn viên vì bị ép đi đến quá nhiều cửa hàng trong khi chỉ muốn tham quan.