Trung Quốc dự báo tăng trưởng GDP năm 2008

Viện khoa học xã hội Trung Quốc vừa công bố "Sách Xanh kinh tế-2008", trong đó dự đoán GDP của Trung Quốc năm 2008 tăng khoảng 11%, năm thứ 6 liên tiếp đạt mức tăng trưởng ở hai con số.