Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Nhằm đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, nâng cao hiệu quả công việc và giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục, ngày 19/12, Trung Quốc ra thông báo bỏ phần kê khai tình hình sức khỏe đối với tất cả những người làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc kể từ ngày 1/1/2008.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228569/Default.aspx