Trung Quốc đã bắt đầu 'bon chen' vào cuộc chiến không gian

- Sáng 17/10, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 11 (Shenzhou 11), đưa hai phi hành gia Cảnh Hải Bằng và Trần Đông vào vũ trụ.

Theo BBC