Trung Quốc công khai trong việc mua thông tin tội phạm

    Gốc

    Bộ Công an Trung Quốc vừa quyết định treo giải thưởng trị giá tới 500.000 NDT (khoảng 73.100 USD) cho các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin liên quan đến những âm mưu tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/7/95557.cand