Trung Quốc công bố Sách trắng về nhân quyền 2009

Theo THX, ngày 26-9, Cơ quan thông tin của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố Sách trắng về thành tích nhân quyền của nước này năm 2009. Sách gồm bảy chương với nội dung: Các quyền sống và phát triển của nhân dân; quyền dân sự và chính trị của công dân; bảo đảm các quyền thuộc luật pháp; các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa; quyền bình đẳng và bảo vệ các dân tộc thiểu số; các quyền và lợi ích của người khuyết tật; trao đổi và hợp tác với các nước khác về lĩnh vực nhân quyền.

Trong phần giới thiệu, văn bản này nêu rõ, trong năm 2009, Trung Quốc lần đầu khuyến khích và thực thi trên toàn quốc "Kế hoạch hành động nhân quyền hai năm 2009-2010". Đời sống mọi mặt của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 5.152 nhân dân tệ, tăng 8,5% so với năm trước đó. Thu nhập của người dân thành thị là 17.175 nhân dân tệ, tăng 9,8% so với năm 2008.