Trung Quốc: Chuyện tuẫn tình của vợ Nguyên soái Trần Nghị

"Tuẫn tình" thường chỉ người phụ nữ tình nguyện chết theo chồng để giữ trọn tấm lòng trung trinh của nghĩa tao khang. Vợ của Trần Nghị - bà Tiêu Cúc Anh là người như vậy.