Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ có người lái

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo)- Theo Ủy ban Khoa học công nghệ và Công nghiệp Trung Quốc, quốc gia này dự kiến sẽ phóng tàu có ngưới lái, Tuần Châu 7, vào vũ trụ trong năm nay. Đây sẽ là lần thứ ba, Trung Quốc đưa người vào không gian.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Khoahoc/35195/default.aspx