Trung Quốc cho phép tăng sản lượng than để đáp ứng nhu cầu mùa đông

Trung Quốc sẽ cho phép các mỏ than với nguồn cung không nhiều tăng sản lượng của họ giúp đối phó với nhu cầu tăng để sưởi và phát điện trong mùa đông và mùa xuân.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia NDRC cho biết các mỏ than hiện nay đang được xây dựng sẽ được khuyến khích hoàn thành và bắt đầu khai thác than, trích dẫn một cuộc họp tổ chức vào thứ sáu 21/10 để bàn luận về nhu cầu và nguồn cung cấp năng lượng trong mùa lạnh.

Cơ quan kế hoạch này đã không cung cấp chi tiếp mức tăng sản lượng không không cung cấp sản lượng trong khu vực này sẽ được cho phép tăng.

Chính phủ đã đảo ngược một phần việc cắt giảm công suất đã thực thi trong đầu năm nay sau khi họ gây ra một đợt tăng giá điên cuồng và cạn kiện lượng lưu kho trong nước.

Các đơn vị sản xuất điện của Trung Quốc đang tranh giành để có than thừ bất cứ đâu, nhưng đang đến gần thiếu hụt khi những nỗ lực tăng cường nguồn cung phải mất một thời gian để có hiệu lực.

Trung Quốc sẵn sàng yêu cầu các mỏ than chính tăng sản lượng than nhiệt một triệu tấn mỗi ngày, như một phần nỗ lực phối hợp của chính phủ để tăng các nguồn cung cấp cho các công ty điện trước mùa đông.

Cuộc họp này được chủ trì bởi phó chủ tịch NDRC Lian Weiliang, cho rằng cơ quan kế hoạch này muốn ổn định giá nhưng sẽ tuân thủ các kế hoạch dài hạn của nước này để giảm công suất sản xuất than.

Ngoài ra than, cuộc họp này cũng giải quyết nhu cầu cung cấp điện cho mùa đông và mùa xuân và nhắc lại rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên sẽ bị hạn hẹp tại phía bắc Trung Quốc trong mùa đông. Trung Quốc sẽ sử dụng một loạt các cách để tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên trong giai đoạn này

Nguồn: VITIC/Reuters