Trung Quốc, ASEAN đối thoại về hiện đại hóa quân đội

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 12/3, nhiều học giả tới từ Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có mặt trong cuộc đối thoại "10+1" để bàn về cách thức thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội, an ninh khu vực và tăng cường tin tưởng lẫn nhau.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240070/Default.aspx