Trung Quốc áp thuế đặc biệt đối với phân bón xuất khẩu

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp dụng mức thuế đặc biệt đối với phân bón hóa học và một số nguyên liệu thô xuất khẩu từ ngày 20/4 đến ngày 30/9/08, theo đó phân bón xuất khẩu sẽ phải chịu mức thuế từ 100% đến 135%.