Trung Quốc-Ấn Độ nên tránh một cuộc chiến tranh thương mại

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Theo các thông tin mà Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, từ tháng 10/2008, chính phủ Ấn Độ đã tập trung tăng cường điều tra về vấn đề cứu tế thương mại đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Chinhsach/LA55701/default.htm