Trung Quốc: 2007 - thặng dư mậu dịch 262 tỷ USD, tăng 50%.

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo)- Năm 2007, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục, lên tới 262 tỷ USD, tăng xấp xỉ 50% so với năm 2006.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte//35620/default.aspx