Trung - Nhật tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng

Ngày 31/3, tại Bắc Kinh diễn ra Hội nghị tham vấn lần 8 giữa Trung Quốc và Nhật Bản về vấn đề quốc phòng và an ninh.