Trung Mỹ thiệt hại 6,6 tỷ USD

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean (CEPAL) cho biết tình trạng thiếu lương thực trong những năm gần đây đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và xã hội cho khu vực Trung Mỹ, trị giá tới 6,6 tỷ USD, chiếm khoảng 6,4% tổng sản phẩm quốc nội của cả khu vực này.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/5/153165