Trung Đông: Những tiến triển lạc quan

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - I-xra-en và Pa-le-xtin đã có những tiến triển nhất định trong quan hệ mang lại hy vọng mới cho nền hòa bình Trung Đông. Kết thúc cuộc gặp song phương lần thứ 4 trong gần 2 tháng qua, tuần qua, tại thành phố Giê-ru-xa-lem, Thủ tướng I-xra-en Ê-hút Ôn-mớt và Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/146789