Trung đoàn 852 kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (25/5/1994 - 25/5/2024)

Sáng 24/5, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (25/5/1994 - 25/5/2024). Tham dự có các đồng chí: Đại tá Phương Nam Ký, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo; Luân Chiến Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa An.

Đại tá Phương Nam Ký, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng Trung đoàn 852.

Đại tá Phương Nam Ký, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng Trung đoàn 852.

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 852 không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt. Từ những cán bộ, chiến sĩ ngày đầu, đến nay Trung đoàn trở thành một đơn vị có đầy đủ biên chế, trang bị. Những năm gần đây, công tác xây dựng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực tổ chức xây dựng, củng cố doanh trại, thao trường, bãi tập, thực hiện nghiêm túc xây dựng nền nếp chính quy, đời sống cán bộ, chiến sĩ ngày càng được cải thiện.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu 1, UBND tỉnh tặng 3 cờ thì đua, 2 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được tặng 46 bằng khen các loại.

Phát buổi tại buổi lễ, Đại tá Phương Nam Ký đề nghị Trung đoàn 852 tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; làm tốt nhiệm vụ quản lý, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị trở thành điểm sáng về văn hóa, đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp phải thấm nhuần học tập tấm gương đạo đức cách mạng, tác phong giản dị của Bác Hồ; xây dựng chính quy quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị luôn đạt vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tích cực đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của tác chiến hiện đại, vũ khí công nghệ cao và điều kiện cụ thể của đơn vị, có trình độ kỹ chiến thuật, khả năng cơ động cao, thuần thục các phương án tác chiến trên địa bàn. Chú trọng xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên gắn với chất lượng ngày càng nâng cao; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hà Quốc Hoàn

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/trung-doan-852-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-25-5-1994-25-5-2024-3169455.html