Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1-3, Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo buổi lễ.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện.

Các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện.

Để chuẩn bị cho công tác huấn luyện, từ đầu năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 692 đã phối hợp với các địa phương và các đơn vị trong toàn quân tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới theo đúng kế hoạch; triển khai toàn diện, đồng bộ đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới” đạt nhiều thành tích, kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về nâng cao chất lượng huấn luyện; thực hiện xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho chiến sĩ mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 692 đặt ra những yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung, mức huấn luyện cụ thể cho các đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trên từng nội dung: Quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật; phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối” và đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Trung đoàn 692 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp Trung đoàn 692 thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kết luận của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; nâng cao chất lượng công tác tham mưu huấn luyện, tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện khoa học, bảo đảm “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”.

Bên cạnh đó, Trung đoàn 692 cũng cần tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, nhất là hoạt động thi đua, tuyên truyền, tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024 đã đề ra.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trung-doan-692-su-doan-301-ra-quan-huan-luyen-nam-2024-659628.html