Trung đoàn 290 tổ chức Hội thi Chính trị viên giỏi

Ngày 24-4, Trung đoàn 290 (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức Hội thi Chính trị viên giỏi năm 2024.

Tham gia hội thi có 7 thí sinh là chính trị viên các đơn vị trong toàn trung đoàn. Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn trung đoàn; qua đó bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các thí sinh làm công tác chuẩn bị thi phần thực hành.

Chỉ huy Trung đoàn 290 trao chứng nhận chính trị viên giỏi năm 2024 cho các thí sinh.

Tại hội thi, các thí sinh thực hiện 3 phần thi: Thi nhận thức (bằng hình thức trắc nghiệm); chuẩn bị và thực hành buổi sinh hoạt quán triệt, giáo dục, định hướng tư tưởng cho đơn vị; thi xử lý tình huống tư tưởng nảy sinh trong đơn vị. Nội dung tập trung vào quán triệt, triển khai Công điện số 1484/CĐ-PK-KQ ngày 25-3-2024 của Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân về việc tăng cường công tác quản lý bộ đội giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”…

Tin, ảnh: HOÀNG DŨNG-VĂN HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-doan-290-to-chuc-hoi-thi-chinh-tri-vien-gioi-774191