Trứng có nhiều tác dụng

    Gốc

    Hanoinet - Trước đây, các nhà khoa học vẫn thường liệt trứng vào “danh sách đen” các thực phẩm có hại. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây lại chứng minh điều đó hoàn toàn không đúng và hơn thế, trứng còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=22616