Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

KTĐT - Ngày 12/2, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử". Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 4 (Khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Triển lãm là một hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức của Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là tầng lớp đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Triển lãm trưng bày bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế; trong đó có nhiều tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVI giúp người xem được tiếp cận với những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đặc biệt là giai đoạn từ đầu thế kỷ XVII cho đến cuối thế kỷ XIX là thời kỳ Việt Nam khẳng định và thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa một cách trọn vẹn và hòa bình. Triển lãm kéo dài từ ngày 12 - 19/2.