Trưng bày hơn 50 tác phẩm nghệ thuật của cán bộ, viên chức đang công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm chuyên đề với tên gọi 'Cảm xúc tháng 6'. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tham dự sự kiện.

Lê Minh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/trung-bay-hon-50-tac-pham-nghe-thuat-cua-can-bo-vien-chuc-dang-cong-tac-tai-bao-tang-my-thuat-viet-nam-20240621110611367.htm