Trưng bày chuyên đề Sinh nở - hành vi, hiện vật và nghi lễ

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Cuộc trưng bày dự kiến khai trương vào ngày 18/5/2008. Đây vốn là cuộc trưng bày được tổ chức tại Bảo tàng Con người (Pháp) từ tháng 11/2005 đến tháng 9/2006,

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19862