Trưng bày bộ áo vỏ cây niên đại hơn trăm năm

    Báo VTC News
    Gốc

    Bộ áo vỏ cây gồm 7 chiếc của người dân tộc Vân Kiều, niên đại trên một trăm năm đã lần đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247717/Default.aspx