Trưng bày 120 cổ vật Phật giáo quý hiếm

    1 đăng lạiGốc

    ND - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tây và Câu lạc bộ UNESCO Nghiên cứu và sưu tầm cổ vật tổ chức trưng bày 120 cổ vật Phật giáo Việt Nam quý hiếm tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Hà Tây.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126838&sub=134&top=43