Trump vượt lên dẫn trước Clinton tại 3 điểm bỏ phiếu đầu tiên

Ba điểm bầu cử ở New Hampshire, với chưa đầy 100 cử tri, trở thành nơi đầu tiên bỏ phiếu trong ngày bầu cử 8/11. Tại Dixville Notch, Clinton đánh bại Trump với số phiếu 4-2. Tại thị trấn Hart's Location của New Hampshire, bà Clinton thắng ông Trump với số phiếu là 17 trên 14. Tại thị trấn thứ ba của New Hampshire, Millsfield, ông Trump thắng áp đảo bà Clinton với số phiếu 16-4. Như vậy, sau khi kiểm phiếu ở 3 thị trấn của New Hampshire, ông Trump đang dẫn trước bà Clinton với số phiếu 32-25.