Trump: Vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia không ảnh hưởng đến Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công các cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia ảnh hưởng đến thế giới nhưng không ảnh hưởng đến Mỹ.