Trump và Clinton trực tiếp đi bầu cử và động viên các cử tri

Tiếp tục nóng với không khi bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Cả hai ứng cử viên Tổng thống đều tham gia bầu cử ở New York. Ông Trump và vợ đi bỏ phiếu ở Manhattan, New York. Trong khi đó, Bà Hillary Clinton và chồng bỏ phiếu lúc 8h sáng tại một trường tiểu học địa phương gần nhà ở Chappaqua, New York. Cả Trump và Clinton sau khi bỏ phiếu đều bắt tay và giao lưu với cử tri và đều tỏ ra lạc quan về chiến thắng của mình.