Trump-Clinton đấm nhau, hát đôi, đấu hiphop trong loạt clip chế

Các phiên bản chế cuộc tranh luận của 2 ứng viên Tổng thống được biến hóa ngày càng đa dạng.

Trump-Clinton song ca tình tứ

Trump-Clinton đấu hiphop giữa phố

2 ứng viên Tổng thống nhảy múa như thật trên bục tranh luận

Trump-Clinton đánh nhau trước Nhà Trắng

Minh Hoàng