Trùm phản gián Boris Pash của CIA

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Mùa thu năm 1947, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cùng với Cơ quan Phản gián quân sự triển khai chiến dịch "Bloodstone" (Hòn đá máu) với mục đích chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Liên Xô.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2007/11/64770.cand