Trùm ma túy bị tóm khi “viếng mộ đầu xuân”

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Người phụ nữ vào nghĩa trang, chị ta đi hết ngôi mộ này tới ngôi mộ khác ngó nghiêng. Lúc người đàn bà đứng dậy định ra đi thì các mũi trinh sát đã khép chặt vòng vây. Đó là nữ quái Trần Thị Danh - một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ miền Trung ra tiêu thụ ở Hà Nam và Nam Định.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86898.cand