Tru Tiên Online Closed Beta vào 17 giờ ngày 14/2

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Game thủ có thể đăng ký tự do từ ngày 5/2 trên trang chủ trò chơi.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/02/3B9AEEFB