Trụ sở Quốc hội Thái Lan lại bị bao vây

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tòa nhà Quốc hội Thái Lan hôm qua lại bị bao vây khi hàng ngàn người thuộc Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) kéo đến đây để phản đối Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và đòi ông này giải tán Quốc hội.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200853/20081230003206.aspx