Trông xe giá "cắt cổ"

Tại bãi xe trước cổng Vườn thú HN (đoạn bên đường Bưởi), những người giữ xe lấy mỗi xe gửi ở đây từ 5.000-7.000đ/lượt cả mũ bảo hiểm treo trên xe. Khi có nhiều người hỏi sao giá cao vậy, nhân viên trông xe ở bãi này bảo đó là đúng quy định (!?).